Fatih Sultan Pişgin

Samsun, 1985
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İngilizce