Çetine

Çetine ya da diğer ismiyle Cetinje Karadağ’ın tarihi başkentidir. Çetine kenti Karadağ için muazzam tarihsel ve manevi değer taşımaktadır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli rol üstlenen kent, bunun izlerini hala taşımaktadır. Heybetli gri dağlarla çevrili yeşil bir vadiden yükselen Çetine, bugün tek katlı evlerin ve görkemli köşklerin aynı caddeyi paylaştığı kendine has bir yapıya sahiptir.