Nüzhet Albayrak

Novi Pazar, 1970
Pendik Lisesi
İTÜ Mimarlık Fakültesi
İngilizce, Sırpça