Sevcan Pişgin

Mersin, 1987
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İngilizce