Karadağ Eğitim Sistemi

Karadağ’da eğitim sistemi üniversite öncesi 12 yıldır. Karadağ’da özel ve devlet okulları bulunmaktadır. Her türlü fakültesi olan üniversiteleri ve meslek okulları vardır. Ülkedeki yabancılar için İngilizce eğitim veren yabancı okullar bulunmaktadır.