MGT Montenegro

Karadağ Eğitim Sistemi

Karadağ’da eğitim sistemi, Karadağ Hükümeti Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. Eğitim okul öncesi kurumlarda veya ilköğretim okullarında başlar. Karadağ’da eğitim sistemi üniversite öncesi 12 yıldır. Karadağ’da özel okullar ve devlet okulları bulunmaktadır. Birçok fakülteye sahip üniversiteler ve meslek okulları Karadağ’da mevcuttur. Ülkedeki yabancılar için İngilizce eğitim veren yabancı okullar bulunmaktadır. Okul müfredatı tüm etnik grupların tarihini ve kültürünü içerir. Eğitim dili, nüfus yoğunluğuna göre Karadağca, Sırpça, Boşnakça, Hırvatça ve Arnavutça olarak da verilmektedir. Resmi dili Karadağca olan Karadağ’da bahsettiğimiz bu dillere resmi belgelerde de yer verilir. 2011 yılında yapılan nüfus sayımlarına göre nüfusun yüzde 42’sinin ana dili Sırpça iken, yüzde 37’sinin ana dilinin ülkenin resmi dili olan Karadağca olduğu belirlenmiştir. Karadağca dışında Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ya da Hırvatça dillerinden herhangi birine hakim olmanız durumunda, bu dillerin karşılıklı olarak anlaşılabilir olması sebebiyle Karadağ’da rahatlıkla yaşamınızı sürdürebileceğinizi söyleyebiliriz. Ne yazık ki İngilizce Karadağ’da devlet kurumlarında kullanımda olan bir değildir ve 15 yaş üstü nüfusun yüzde 26’sı İngilizce’ye hakimdir. Karadağ, Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan Avrupa’nın büyük şehirlerine birkaç saat uzaklıkta gelişmekte olan bir Balkan ülkesi olması sebebiyle İngilizce dil eğitiminde kendini her geçen gün geliştirmektedir. Birçok dil okulunun da mevcut olduğu Karadağ, Avrupa Birliği’ne girmeye yaklaştığı her gün kendini geliştirmekte olup, birçok fırsatın mümkün olduğu bir ülkedir. Karadağ Anayasası’na göre Kiril ve Latin alfabeleri Karadağ’da eşit olarak kullanılmaktadır. Karadağ’da Latin alfabesi ve Karadağ Kiril alfabesi kullanılır. Karadağ alfabesi, önceden kullanılan Sırp ve Hırvat alfabelerinin yerini almıştır. Latin alfabesi Karadağ’da günlük hayatta çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Karadağ’da çok sayıda devlete ait anaokulu ve özel anaokulu vardır. Fakat aralarında rakamsal olarak büyük farklılıklar bulunur. İlköğretimin zorunlu olduğu Karadağ’da birçok lise de bulunmaktadır. Çoğu devlete ait olan liseler, spor liseleri, sanat okulları, meslek liseleri ve imam hatip liseleri olarak ayrılır. Yüksek öğrenim kurumları ise Bachelor of Arts veya Bachelor of Science derecelerine eşdeğer diplomalar vermektedir. Karadağ’da lisansüstü eğitiminizi de tamamlamanız mümkündür.

Karadağ'da şirket kurmak için
5 neden

  • Avrupa’nın en hızlı şirket kurulumu Karadağ’da!
  • Avrupa’nın en hızlı oturma ve çalışma izni Karadağ’da!
  • Avrupa’nın en ekonomik oturma ve çalışma izni Karadağ’da!
  • %9’dan başlayan kurumlar vergisi avantajları!
  • İstanbul’dan yalnızca 1 saat 15 dakikalık uçuş süresi!

Detaylı bilgi için
sizi arayalım