MGT Montenegro

Karadağ’ın Resmi Dili

Karadağ, önemli tarihi ve coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca başta Bizans, Venedik, Avusturya Macaristan, Yugoslavya ve Osmanlı olmak üzere birçok uygarlığın egemenliği altına girmiş olup bu uygarlıklardan sonsuz iz taşımaktadır. Farklı kültürel etkileşimlerin bir ülke üzerindeki etkisinin en güzel örneklerinden birini gözler önüne seren Karadağ, tüm Balkan coğrafyasından birçok farklı ülkeden insanı içerisinde bulunduran bir yapıya sahiptir. Resmi dili Karadağca olan Karadağ’da Sırpça, Boşnakça, Hırvatça ve Arnavutça da kullanılır ve bu dillere resmi belgelerde de yer verilir. 2007 yılında kabul edilen anayasanın 13. maddesine göre resmi dil olarak kabul edilen Karadağca’nın yanı sıra daha önce de belirttiğimiz gibi Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça’nın da meclis, ordu veya mahkeme gibi devlet kurumlarında resmi kullanımda olabileceği anayasa gereği kabul edilmiştir. 2011 yılında yapılan nüfus sayımlarına göre nüfusun yüzde 42’sinin ana dili Sırpça iken, yüzde 37’sinin ana dilinin ülkenin resmi dili olan Karadağca olduğu belirlenmiştir. Karadağca dışında Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ya da Hırvatça dillerinden herhangi birine hakim olmanız durumunda, bu dillerin karşılıklı olarak anlaşılabilir olması sebebiyle Karadağ’da rahatlıkla yaşamınızı sürdürebileceğinizi söyleyebiliriz. Ne yazık ki İngilizce Karadağ’da devlet kurumlarında kullanımda olan bir dil değildir ve 15 yaş üstü nüfusun yalnızca yüzde 26’sı İngilizceye hakimdir. Karadağ, Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan Avrupa’nın büyük şehirlerine birkaç saat uzaklıkta gelişmekte olan bir Balkan ülkesi olması sebebiyle İngilizce dil eğitiminde kendini her geçen gün geliştirmektedir. Birçok dil okulunun da mevcut olduğu Karadağ, Avrupa Birliği’ne girmeye yaklaştığı her gün kendini geliştirmekte olup, birçok fırsatın mümkün olduğu bir ülkedir. Karadağ Anayasası’na göre Kiril ve Latin alfabeleri eşit olarak kullanılmaktadır. Karadağ’da Latin alfabesi ve Karadağ Kiril alfabesi kullanılır. Karadağ alfabesi, önceden kullanılan Sırp ve Hırvat alfabelerinin yerini almıştır. Latin alfabesi Karadağ’da günlük hayatta çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Çokuluslu yapısıyla birçok farklı kültürü sınırları içinde barındıran Karadağ, birçok uygarlığa ait izler taşımasıyla ön plana çıkan multi kültürel bir devlettir.

Karadağ'da şirket kurmak için
5 neden

  • Avrupa’nın en hızlı şirket kurulumu Karadağ’da!
  • Avrupa’nın en hızlı oturma ve çalışma izni Karadağ’da!
  • Avrupa’nın en ekonomik oturma ve çalışma izni Karadağ’da!
  • %9’dan başlayan kurumlar vergisi avantajları!
  • İstanbul’dan yalnızca 1 saat 15 dakikalık uçuş süresi!

Detaylı bilgi için
sizi arayalım