Montenegro Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye mi?

Montenegro 29 Nisan 2012 tarihinde DTÖ’nün üyesi olmuştur.