Şirketimi kurmak için Montenegro’da mı yaşamalıyım?

Şirketinizin aktif ticari faaliyet göstermesi gerekmiyor. Şirketiniz kurulduktan sonra yıl içinde sosyal sigorta primlerinin düzenli ödenmesi, mali müşavir ve muhasebeci tarafından şirketin muhasebesinin düzgün tutulması, vergi beyannamelerinin muntazam verilmesi, şirketinizin yaşaması, oturma ve çalışma izinlerinizin devamı için yeterlidir.

Şirket 5 yıl açık kaldıktan sonra, 5.yılın sonunda oturma ve çalışma müsaadelerinizin kalıcı olma hakkını elde edersiniz.